Výstava: Co se nám Země snaží říct?

Žijeme na planetě Zemi, jsme uchváceni její krásou i nebezpečími, která skýtá. Známe ale naši modrou planetu skutečně tak dobře jak si myslíme? Astronauti, kteří měli možnost vidět Zemi z vesmíru, často zmiňují takzvaný „overview effect“ neboli pocit nadhledu, ale také uvědomění si, jak je naše mateřská planeta uprostřed nekonečného vesmíru křehká a zranitelná. Klimatické změny, vesmírný odpad plující na oběžné dráze či jizvy minulosti i našeho současného konání, které jsou vidět nejen z vesmírných výšek … nás nutí k zamyšlení, že neexistuje žádná planeta B. Výstava družicových snímků Evropské kosmické agentury (ESA) ukazuje krásu života a přírody, a stejně tak i důsledky lidského konání. Díky těmto snímkům z mnoha evropských družic můžeme být nejen v úžasu nad přírodními úkazy, ale máme také mnohem lepší přehled o skutečném stavu Země. Můžeme efektivně monitorovat a zlepšovat třeba zemědělství nebo dopravu, ale také eliminovat škody po přírodních katastrofách.

Garant: ESA BIC Prague
Kontakt: forman@hvezdarna.cz
Web: www.hvezdarna.cz
Realizace: 5. – 10. března
Místo: Hvězdárna a planetárium Brno
Vstupné: zdarma

Zpět nahoru